Thứ Bảy ngày 3 tháng 12, 2011 vừa qua trường Việt Ngữ Mississauga đã tổ chức một ngày “Bake Sale” thành công mỹ mãn nhằm mục đích gây quỹ lạc quyên cứu trợ bão lụt Việt Nam.  Với sự ủng hộ nồng nhiệt hăng say của các bậc phụ huynh và sự hưởng ứng tận tình đầy đủ của các học sinh lớp Việt ngữ, tất cả các thực phẩm mang đến đã được bán hết nhanh chóng và tổng số tiền quyên được là $788.50.  Quỹ Từ Thiện Từ Tâm ghi nhận đã được trao số tiền này để giúp những đồng bào đang bị bão lụt khốn khổ quê nhà.  Xin xem thư cãm ơn của QTTTT gởi đến Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Việt Ngữ Applewơd Heights S. S.  (Danh sách những tấm lòng vàng đến ngày Jan 24, 2012). Xin ấn vào đây để xem hình:

Pictures Thu cam on