TIN MỚI: Xin ấn vào đây để xem bài Tổng Kết và Tường Trình đã nhận được gần $40 ngàn gia kim và đã trao qùa cho đồng bào tại 5 tỉnh bị bão lụt. Bài tường trình đã được đăng trên Thời Báo và Thời Mới vào ngày 12/12/2013.  Hình ảnh cứu trợ đợt 5: Phát sữa dinh dưỡng 224 hộp cho các em trại trường mầm non Đức Thắng. 

QTTTT tại Việt Nam đã thực hiện cứu trợ đợt thứ 4 vào ngày 22-23/11/2013 và cứu trợ đợt 5 vào tháng 12, 2013.  QTTTT xin cảm ơn anh Chí và nhóm ca nghệ sỹ Toronto đã tổ chức buổi gây quỹ thành công và quyên góp được $10,464 vào ngày 24/11/2013. Số tiền $5232 đã trao cho Hội Người Phi Luật Tân, và $5232 đã trao TuTam Foundation để tiếp tục cứu trợ bão lụt Việt Nam đợt 5. QTTTT củng xin cảm ơn Vanvina Entertainment đã trao tặng tiền lạc quyên vào tối thứ 7, ngày 23/11/2013. Ấn vào đây để xem Danh Sách các Mạnh Thường Quân và các nơi đã được cứuc trợ tại 7 tỉnh miền trung. Xin ấn vào hình phía dưới để xem buổi lạc quyên do nhóm ca nghệ sỹ Toronto và chuyến cứu trợ đợt 4 vừa qua.

    Fin v3 Tong Ket dang bao