Với sự ủng hộ của Quỹ Cộng Đồng Thời Báo và các mạnh thường quân, 10 máy lọc nước đã tặng tại 6 trường, 190 áo ấm cho các em học sinh dân tộc H're tại 2 trường tiểu & trung học Ba Tơ, Quảng Ngãi. Sẽ tiếp tục phát thêm máy lọc nước trong những ngày tới... Xin xem hình ảnh và thông tin tại facebook Trang 1Trang 2.