Tin Mới: Cảm ơn các mạnh thường quân, tất cả 56 gia đình đã được bảo trợ. Chương trình giúp đỡ một gia đình nghèo $20 đô một tháng ($240 một năm đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Xin xem Danh Sách số 17 sẽ được bắt đầu vào tháng 5, 2020 với 50 gia đình củ và 6 gia đình mới (Bui PhuongPham ThuDo ThienDo AnhPham ThinhVo Anh) cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và số tiền mặt còn lại khoảng hơn $100 ngàn. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin xem chi tiết hoàn cảnh của mỗi gia đình và hình ảnh (sẽ được cập nhật nay mai) hoặc liên lạc Phi: 647-718-1497. Xin ấn vào hình để xem danh sách 17 và các thư cảm ơn. ds4