TIN MỚI: Xin ấn vào đây xem tin mới, hình ảnh, video (ở dưới), Danh Sách các mạnh thường quân, số tiền quyên góp được $11,258 cdn. Danh Sách 20 bệnh nhân (Đợt Ia). Chi tiết về đợi mổ mắt miễn phí trước Tết 2015, xin ấn vào đây hoặc video của Đài Truyền Hình Quảng Ngãi ở dưới. Theo sự khuyến khích và hổ trợ của ông bà dược sỹ Tân, QTTTT sẽ tổ chức buổi lạc quyên vào ngày 21 tháng 12, 2014 nhằm giúp đở người nghèo mổ mắt tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Chi phí cho mỗi bệnh nhân là $67 gia kim (bao gồm phẩu thuật, thuốc men và tái khám sau khi mổ... v v.) Quý vị mạnh thường quân muốn ủng hộ,  xin liên lạc Phi: 905-858-9965, D. Lam: 416-567-9887. Ấn vào đây để xem thư kêu gọi bảo trợ.TT Letter TM DSa DS032015