Ngày 7 tháng 10 năm 2018, tại hội trường tổ dân phố 3 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Qũy Từ Thiện Từ Tâm đã long trọng tổ chức lễ mừng tốt nghiệp bằng nghề cho 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí học tập trong 3 năm vừa qua (2015 – 2018) nay đã hoàn thành. Xin ấn vào hình để đọc tiếp...

 TBNghe