QTTTT đã đến thăm và phát qùa Tết cho các em khuyết tật tại Bình Hòa, các em tại cô nhi viện do các Sơ tại Sơn Tịnh và các em mồ côi và người già neo đơn, và hơn 100 người mù của tỉnh.  Xin ấn vào hình để xem những buổi phát qùa Tết