Chào mọi người, Thành phố Mississauga đang kêu gọi trong Mùa Lễ Tạ Ơn do bà thị trưởng Crombie đứng ra tổ chức hằng năm. Năm nay, dịch Covid-19 làm mọi chuyện thay đổi, riêng người nghèo thì lại nghèo hơn. Của ít lòng nhiều, QTT Từ Tâm xin quý vị ủng hộ qua link ở đây: https://www.themississaugafoodbank.org/vietnamese-community-thanksgiving2020/ hoặc mang thực phẩm chưa hết hạng đến A La Mode Cleaner như năm ngoái tại địa chỉ: 720 Bristol Rd W, Mississauga, ON L5R 4A3). Xin liên lạc Phi qua số phone: 647-718-1497. Xin xem hình ảnh năm rồi tại Facebook và hình dưới.