Dịch Covid-19 lan tràn, ngày 27 tháng 3, 2020 vừa qua, anh chị em thiện nguyện viên Từ Tâm tại Quảng Ngãi, Việt Nam đã tự nguyện vận động phát khẩu trang miễn phí. Kết hợp với Hội Hồng Thập Tự phát tờ rơi để giúp mọi người phòng bệnh. Cảm ơn anh chị TrucAnh NguyenVo và một số vị ẩn danh. Xin xem hình ảnh