Chương trình tặng xe đạp Từ Tâm đến các em học sinh nghèo học giỏi, 2019. Qua lời kêu gọi của QTT Từ Tâm, Hội Khuyến Học tỉnh Quảng Ngãi đã ủng hộ thêm 5 xe đạp Từ Tâm để cùng tặng cho các em HS nghèo vùng biển và miền núi xa. Vậy lần này tặng tổng cộng 25 xe đạp. Tại Hội Người Mù tỉnh tặng cho các con em người mù 11 chiếc xe đạp Từ Tâm. Tại trường THCS Nghĩa Phú và Nghĩa An tặng 14 xe đạp Từ Tâm. Xin cảm ơn các mạnh thường quân. Xin ấn vào hình xem tiếp.