Vào ngày 1 tháng 3 năm 2012, QTTTT đã đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để thăm viếng và tặng quà cho những gia đình sau:  1. Gia đình Nguyễn Văn Phát: cả hai vợ chồng đều bị mù và điếc, và đang sống nhờ vào hàng xóm.    Xin ấn vào hình để đọc tiếp.    Tham Vieng gd ngheo tai M Nam Mar 2012.