Ngày 19 tháng Năm, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm thăm viếng và giúp đỡ các gia đình có những em tàn tật, mồ côi, những cụ già neo đơn tại Trà Bồng và Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung. Nơi đây cũng có nhiều cá chết do chất thải độc. Số tiền này được ủng hộ bởi ông bà Kim Khánh, nhận được trong ngày khôi nôi của cháu Đại Huệ. Xin ấn vào hình ảnh để đọc thêm.