Những Hoàn Cảnh Thương Tâm III

Vào ngày 28, tháng 5, 2011, Từ Tâm len lỏi khắp ngõ ngách làng quê để hổ trợ cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Ấn vào đây để xem tiếp Những Hoàn Cảnh Thương Tâm III.