Bài tường trình ngắn của anh Minh Hiếu, Quỹ TTTT.  (Ngày 9, Tháng 4, 2011


Xin ấn vào đây để xem thư anh Tám cảm ơn anh chi Lê Yên Sơn.

  Xin ấn vào đây để xem Tin Tức Mới Vui Cùng Gia Đình anh Tám vào ngày 28 tháng 5, 2011.

 Xin ấn vào đây để xem Tin Tức Mới Một Nghỉa Cử Trên Cả Cao Đẹp. (ngày 5, tháng 5, 2011)  

 Xin quý vị xem thư của anh Tám (Cha của bé Tân) gởi đến QTTTT, và tất cả các ân nhân, các bác sĩ, và các báo chí.  Thư anh viết từ bệnh viện ở Hà Nội. Trong thư, anh Tám đã quyết định tự nguyện tặng số tiền là 20.000.000VNĐ cho QTTTT nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm. 

Trang Thư sô' 1., Trang Thư sô' 2., Trang Thư sô' 3.Trang Thư sô' 4.

Xin ấn vào đây để xem Tin Tuc Moi  (ngày 3, Tháng 5, 2011)

Sự thật về cháu Tân là đúng như bài báo đã đăng,  hay tin về hoàn cảnh của GĐ anh Tám ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng MĐ, QN nên Minh Hiếu và anh Thụ đã tiếp cận ngay với GĐ anh Tám và cũng là người (của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm)đầu tiên đến giúp đỡ cho gia đình anh Tám 1,5 triệu VND (do sự vận động của Quỹ TTTT bên này), sau đó hướng dẫn cho GĐ anh Tám liên hệ với phóng viên báo chí để xin đăng tin cầu cứu giúp đỡ. Sau thời gian 1 tuần hướng dẫn cho anh Tám thì tin đã được đăng trên các báo, liền sau đó GĐ anh Tám đã được nhiều người tham gia giúp đỡ.

 
Thiết nghĩ, chúng ta nên tiếp tục vận động nhiều người để giúp đỡ GĐ anh Tám và những hoàn cảnh khó khăn tương tự hoặc éo le hơn hoàn cảnh của GĐ anh Tám mà bên này đã đến tiếp cận thăm viếng và hiện đang tổng hợp những hoàn cảnh đáng thương này để gửi cho cộng đồng và anh chị em bên đó  biết để cùng chia sẻ tình thương. 


 

Qúy vị có thể xem thêm bài tường thuật của phóng viên Minh Thùy. ( http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/gia-dinh-tre-kiet-que-vi-hai-con-khong-co-hau-mon/)

 Dưới đây là hình cháu Tân do thiện nguyện viên QTTTT ghi lại nhân chuyến viếng thăm:  


Xin ấn vào đây để xem danh sách những mạnh thường quân:  Danh Sách (April 28 2011)

 

Tại Canada/US, xin viết cheque payable to Tu Tam Foundation và gi v địa ch:  

Tu Tam Foundation

5583 Whimbrel Road  

Mississauga, ON  L5V 2JV